فرم ثبت نام جهت شرکت در

ششمین دوره آموزشی کاربردی-تخصصی پردازش بی درنگ سیگنالهای دیجیتال با استفاده از پردازنده های

 Texas Instruments

مشخصات فردی

پست الکترونیکی

شغل فعلی

میزان تحصیلات

شماره تماس

نام خانوادگی

نام

 

 

 

 

 

 

سوابق تحصیلی

معدل

پایان

آغاز

محل تحصیل

رشته

مقطع

 

 

 

 

 

دیپلم

 

 

 

 

 

کارشناسی

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد

 

 

 

 

 

دکتری

دروس مرتبط

توضیحات

نمره

زمان

محل تحصیل

عنوان

 

 

 

 

پردازش سیگنالهای دیجیتال (DSP (

 

 

 

 

سیگنال و سیستم

 

 

 

 

برنامه نویسی به زبان C

 

 

 

 

دروس مرتبط دیگر:

 

 

 

 

دروس مرتبط دیگر:

میزان تسلط به هر یک از زبان های برنامه نویسی

ضعیف

متوسط

بسیار خوب

عالی

عنوان

 

 

 

 

MATLAB

 

 

 

 

C

 

 

 

 

موارد دیگر:

سوابق حرفه ای مرتبط:

اولویت برگزاری زمان دوره:

توضیحات

اولویت 3

اولویت 2

اولویت 1

زمان

 

 

 

 

چهارشنبه ها صبح (13-9)

 

 

 

 

چهارشنبه ها بعد از ظهر (18-14)

 

 

 

 

شنبه، دوشنبه، چهارشنبه  بعدازظهر (18-14)

 

 

 

 

سایر روزها:

 

 

تاریخ تکمیل فرم: