Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: wmc-logo

ut_logo

 

 

University of Tehran                                                                    

School of Electrical & Computer Engineering

Center for Wireless Multimedia Communications

 

 

Home

Publications

Education & Training

 

About the Center

People

News, Downloads & Links

 

 

 

 

 

Indoor Positioning System

 

 

سیستم مکان یابی داخل ساختمان  |  Indoor Positioning System

 

 

http://myorpheo.com/wp-content/uploads/2014/07/bytelight.png

گسترش روز افزون استفاده از تلفن های همراه هوشمند، بستر لازم برای تحقق خدمات متنوع از جمله سرویس‌های مبتنی بر مکان را فراهم نموده است. مکان یابی داخل ساختمان نیز یکی از نیاز های نوین و رو به گسترش در این حوزه می‌باشد.

به دلیل تضعیف و تفرق امواج ماهواره ها در برخورد با سقف و دیواره های ساختمان، به طور معمول نمی توان از GPS برای یافتن مکان کاربر در داخل ساختمان استفاده کرد.

لذا تنها کاربرد های خارج ساختمان از GPS بهره می‌برند و به همین دلیل سیستمهای مکان یابی داخل ساختمان (IPS) برای رفع این مشکل معرفی شدند.

http://www.titanui.com/wp-content/uploads/2013/05/12/Cartoon-City-Streets-and-Buildings-Vector-Illustration-06.jpg

وجود تعداد بسیار زیاد ساختمانهای بزرگ مانند فروشگاه ها، موزه ها، فرودگاه ها، نمایشگاه ها، ادارات و...  نیاز برای خدمات مبتنی بر مکان در داخل ساختمان را تضمین می‌کند.

http://cliparts.co/cliparts/ki8/oyK/ki8oyKG5T.jpg

یکی از محاسن مهم سیستم های مکان یابی داخل ساختمان، مهیا بودن زیرساخت های سخت افزاری مورد نیاز می‌باشد. در سمت سرویس گیرنده تلفن های همراه هوشمند و در سمت سرویس دهنده Access Point های اینترنت، هر دو از پیش موجود می‌باشند.

Picture1

- روش های مبتنی بر WLAN

         قدرت سیگنال و مدل کانال

         زاویه رسیدن سیگنال

         قدرت سیگنال و اثرانگشت رادیویی

- روش های مبتنی بر سنسور ها

         سنسورهای حرکت

         سنسورهای مغناطیسی

روش های بر اساس Compressed Sensing، learning، Clustering،Particle Filter ،Step detection و... پیاده شده اند.

https://cdn3.iconfinder.com/data/icons/digital-marketing/512/target_arrow_goal_success_flat_icon-512.png

با تلفیق اثر انگشت گیری از سیگنال های Wi-Fi و داده های سنسور های حرکتی، سیستم طراحی شده توسط مرکز مخابرات چند رسانه ای بیسیم، به میانگین خطای زیر یک متر در مکان یابی دست یافته است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Last updated Oct 2015, CWMC

Center for Multimedia Communications

School of Electrical & Computer Engineering

College of Engineering (Campus No. 2), University of Tehran

North Kargar Ave., Tehran, Iran